Změny v sociální oblasti v roce 2011

V rámci působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) došlo v roce 2011 k celé řadě významných změn v oblastech systému dávek sociální ochrany, zaměstnanosti či sociálního zabezpečení. Změny jsou přehledně rozděleny do kategorií - Občan, Rodina, Nezaměstnaný, Důchodce, OZP, OSVČ a zaměstnavatel. Pro výpočet dané dávky Vám pomůže kalkulačka, kterou naleznete na integrovaném portálu MPSV na stránce http://portal.mpsv.cz/soc/poradce

Změny v sociální oblasti v roce 2012 – tzv. Sociální reforma

V souvislosti s plánovanými změnami v sociálním systému vypracovalo MPSV tzv. Sociální reformu, která by měla postupně nabýt účinnosti v roce 2012 a 2013. Navržené změny by se měly týkat těchto oblastí: systému administrace a distribuce dávek sociální ochrany, oblasti péče o zdravotně postižené osoby, oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, oblasti zaměstnanosti a zvýšení kontrolní činnosti při výkonu nelegální práce. Dílčích úprav je celá řada a proto jsme pro Vaši lepší orientaci připravili Průvodce změnami sociálního systému v roce 2012, který budeme průběžně aktualizovat a doplňovat o nové informace.

Podpora od státu bude od příštího roku vyplácena na jednom místě v rámci tzv. zavedení jednotného výplatního místa dávek. Rodičovské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapovaným i pomoc sociálně slabým bude zajišťovat Úřad práce ČR (ÚP ČR). Služby tak zůstanou dostupné jako dnes. Již nebude nutné s různými žádostmi a formuláři obíhat více úřadů, veškerý kontakt zajistí ÚP ČR. Reforma nesnižuje peníze vyplácené v dávkách či příspěvcích od státu. Upravuje systém tak, aby nebyl zneužívaný a dávky dostávali jen ti, kteří pomoc opravdu potřebují.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 22.6. 2018 000 05:03.