OSVČ a zaměstnavatel

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » OSVČ a zaměstnavatel:

Překlenovací příspěvek

Změny v roce 2011

  • od 1. 1. 2011 se nově zavádí tzv. překlenovací příspěvek, a to pro ty osoby, kteří se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti
  • úřad práce může těmto osobám po dobu 5 měsíců hradit některé uznatelné náklady spojené s touto činností (např. nájem z provozních prostor, náklady na dopravu materiálu, výdaje na provozní náklady atd.)
  • překlenovací příspěvek bude možné vyplácet nejdéle po dobu pěti měsíců a jeho výše se bude odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí překlenovacího příspěvku (např. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2010 činila 23 324 Kč)
Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 6.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:15.