OSVČ a zaměstnavatel

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » OSVČ a zaměstnavatel:

Podpora zaměstnanosti - možnosti získání dotací

Aktivní politika zaměstnanosti (APZ)

Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i uchazečům samotným.

Jedná se zejména o následující opatření (nástroje) aktivní politiky zaměstnanosti:

  • rekvalifikace
  • investiční pobídky
  • veřejně prospěšné práce
  • společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování
  • příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Příspěvky v rámci APZ jsou určenyna zahájení podnikání, na vytváření nových pracovních míst nebo vyhrazování stávajících jsou poskytovány ÚP na základě dohody v případě, že uchazeči o zaměstnání, který nastoupí na pracovní místo, nelze zajistit uplatnění jiným způsobem (uchazeč o zaměstnání nastoupí na dané pracovní místo až po uzavření výše zmíněné dohody).

Formuláře pro získání dotací a zapojení se do jednotlivých projektů si můžete stáhnout z integrovaného portálu ministerstva - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni

Bližší informace o jednotlivých opatření v rámci APZ naleznete na stránkách integrovaného portálu ministerstva - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Autor: Odbor 41
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:13.