OSVČ a zaměstnavatel

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » OSVČ a zaměstnavatel:

Projekty Evropského sociálního fondu - ESF

Evropský sociální fond (ESF)

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • celoživotní vzdělávání
 • rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Z ESF jsou podporovány následující projekty neinvestičního charakteru

 • rekvalifikace nezaměstnaných,
 • speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel,
 • tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance,
 • podpora začínajícím OSVČ,
 • rozvoj institucí služeb zaměstnanosti,
 • rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání,
 • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele,
 • zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky,
 • zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia,
 • stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru

Základní programy Evropského sociálního fondu (Programové období 2007 - 2013)

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007 - 2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
 • OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Bližší informace o realizovaných projektech naleznete na internetové stránce ESF - www.esfcr.cz a podívejte se na již zrealizované projekty. Pokud se rozhodnete vytvořit vlastní projekt, doporučujeme Vám začít s informacemi v záložce Žadatel, kde se dozvíte, jak postupovat, a také sledovat výzvy pro předkládání projektů.

Kontakt na příslušné pracovníky ministerstva, kteří se zabývají projekty ESF naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/kontakty

Autor: Odbor 81
Poslední aktualizace: 19.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:16.