Nezaměstnaný

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Nezaměstnaný:

Veřejná služba

Veřejná služba pomáhá rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti osob, které jsou dlouhodobě ve stavu hmotné nouze a podporuje jejich sociální začleňování, vyjadřuje jeden z motivačních principů pomoci hmotné nouzi „Ten kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, který se pracovat nesnaží, veřejná služba je zaměřena na pomoc obcím v činnostech, které jsou v jejich zájmu (např. údržba ulic a městské zeleně, zlepšování životního prostředí, pomoc v oblasti kulturního rozvoje i sociální péče apod.).

Kdo organizuje veřejnou službu?

 • obce a města v samostatné působnosti
 • obce a města nejsou povinné organizovat veřejnou službu (zákon o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.), je to pouze možnost, jak zapojit nezaměstnané osoby a dlouhodobé ve stavu hmotné nouze do pracovního režimu a také, aby i nadále mohli mít nárok alespoň na částku životního minima tj. 3 126 Kč (jednotlivec)

Jaký vliv má výkon veřejné služby na výši příspěvku na živobytí?

 • pokud osoba v hmotné nouzi vykonává veřejnou službu v rozsahu min. 20 h./měsíc po dobu min. 6 měsíců zachovává se jí plná výše příspěvku na živobytí na úrovni živoního minima tj. 3 126 Kč a neklesne na existenční minimum
 • nebo v případě odpracování 30 h./ měsíc v rámci veřejné služby je příspěvek na živobytí této osobě navýšen o polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem tj. o 553 Kč (jednotlivec)

Pro koho je určena veřejná služba?

 • veřejná služba je určena pro osoby, které jsou dlouhodobě ve stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením zaměstnání

Jakým způsobem se osoba může zapojit do veřejné služby?

 • osoba se nejprve musí informovat na obecním úřadě, zda je v jejich obci veřejná služba organizována a jaké jsou podmínky pro zapojení se do veřejné služby
 • informace o organizování veřejné služby poskytnou také pracovníci orgánu pomoci hmotné nouzi na obecním úřadě

Jaké povinnosti vyplývají z výkonu veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi?

 • uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby s obcí a poté je osoba povinna předložit smlouvu organizátorovi veřejné služby na obecním úřadu
 • na základě sepsané smlouvy o výkonu veřejné služby vydá orgán pomoci v hmotné nouzi, osobě, tiskopis, kde obec po skončení kalendářního měsíce uvede počet odpracovaných hodin
 • potvrzení o vykonání veřejné služby musí osoba předložit orgánu pomoci v hmotné nouzi, který rozhodne o nároku na příspěvek na živobytí a jeho výši
 • osoba vykonávajíc veřejnou službu je povinna dodržovat všechny podmínky, které si s obcí dohodla a za jejich porušení nést patřičnou odpovědnost
 • za výkon veřejné služby nenáleží osobě odměna, tj. mzda

Příklady částek jsou uvedeny v následující tabulce:

OsobaBez výkonu veřejné služby a po 6 měsících pobírání příspěvku na živobytí – existenční minimumNavýšení příspěvku (výkon veřejné služby – 20 h./m., příjem z výdělečné činnosti aj.) po 6 měsících pobírání příspěvku na živobytíNavýšení za 30 a více hodin veřejné služby za měsíc
Jednotlivec (bez majetku,nemusí uplatňovat pohledávky a nároky)2 020 Kč3 126 Kčo 553 Kč
Rodina – 1. osoba2 020 Kč2 880 Kčo 430 Kč
Rodina – 2. osoba (ne nezaopatřené dítě)2 020 Kč2 600 Kčo 290 Kč

Bližší informace o veřejné službě najdete na iternetových stránkách - http://www.mpsv.cz/cs/5#vs

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 17.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:11.