Nezaměstnaný

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Nezaměstnaný:

Veřejně prospěšné práce - VPP

VPP jsou jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (dalšími nástroji jsou např. společensky účelná pracovní místa či rekvalifikace).

Jde o podporu pracovního uplatnění a zvýšení zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání (z důvodu jejich problémů s pracovním uplatněním).

Co znamenají VPP a pro koho jsou určeny?

  • jedná se o časově omezené pracovní příležitosti zaměřené především na údržbu veřejného prostranství, úklid a údržbu veřejných budov
  • může jít také o práci osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné charitativní práce, sociální, kulturní, pomocné práce ve školách a školských zařízeních, údržbářské práce ve prospěch obcí, státních a obecně prospěšných institucí a občanských sdružení
  • projekt VPP je určen pro ty uchazeče o zaměstnání, kteří jsou hůře uplatnitelný na trhu práce z nejrůznějších důvodů (např. žádná nebo nízká kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, vyšší věk, zdravotní omezení apod.)
  • projekt umožňuje obnovit a získat pracovní návyky a pomáhá sociálně nepřizpůsobivým osobám integrovat se do společnosti a zapojit se do pracovního režimu

Kdo organizuje VPP?

  • nástroj VPP realizují úřady práce, které sepíšou dohodu se zaměstnavateli (tj. obcí, firmou) o vytvoření takové činnosti
  • za vykonanou činnost v rámci VPP náleží zaměstnanci mzda; činnost je vykonávaná v rámci pracovního poměru
  • ÚP na tyto pracovní činnosti poskytuje zaměstnavateli příspěvky na mzdové náklady – max. však na dobu 12 měsíců (úhrada za výkon VPP až do výše mzdových nákladů, vč. SZ a ZP odvedených za zaměstnance zaměstnavatelem)

Jaký je cíl projektu VPP?

  • udržení a obnovení základních pracovních návyků uchazečů o zaměstnání
  • motivace k práci prostřednictvím získání finančních prostředků z vykonané pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor nebo podpory v nezaměstnanosti

Bližší informace o projektu veřejně prospěšné práce naleznete na integrovaném portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/programove_obdobi_2007_-_2013/aktivity_prijemce/verejne_prospesne_prace

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:11.