Nezaměstnaný

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Nezaměstnaný:

Rekvalifikace

Jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), který zabezpečují úřady práce pro uchazeče o zaměstnání v případech, kdy poptávka na trhu práce neodpovídá nabídce pracovních sil a případná rekvalifikace umožňuje nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání.

Co se rozumí pod pojmem rekvalifikace?

 • pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace
 • při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností uchazeče, a to ve formě získání nových znalostí a praktických dovedností
 • za rekvalifikaci se nepovažuje řádné studium na středních nebo vysokých školách

Kdo a jakým způsobem zabezpečuje rekvalifikace?

 • úřady práce zabezpečují rekvalifikace na základě dohody s uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání
 • za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady na rekvalifikaci a můžeme mu zároveň poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. stravné, jízdné, nocležné, pojištění apod.)
 • rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný podle místa uchazeče nebo zájemce o zaměstnání
 • rekvalifikace může být na základě dohody s úřadem práce prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců
 • zaměstnavateli, který provádí rekvalifikaci svých zaměstnanců nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele tuto činnost zajišťuje, mohou být plně nebo částečně hrazeny náklady na rekvalifikaci zaměstnanců (hradí úřad práce)

V jaké formě se uskutečňuje rekvalifikace?

Ve formě vzdělání, a to v následujících možnostech:

 • ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání
 • ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti
 • ve vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů
 • a další

Bližší informace o realizaci rekvalifikace prostřednictvím úřadu práce naleznete na stránkách integrovaného portálu ministerstva - portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz

Autor: Odbor 41
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:15.