Nezaměstnaný

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Nezaměstnaný:

Projekty Evropského sociálního fondu - ESF

 • ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) usiluje o rovné příležitosti na trhu práce ve smyslu zlepšení přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání
 • Jednotlivé projekty jsou zaměřeny na nejrůznější vzdělávací a rekvalifikační kurzy a na poskytování profesního a sociálně-právního poradenství
 • OP LZZ se dělí na několik oblastí podpory, ve kterých se realizují projekty zaměřené na určité aktivity a osoby

Jedná se například o projekty zaměřené na:

Rekvalifikační kurzy

(Oblast podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti)

 • Díky projektům jsou realizovány rekvalifikační kurzy v oblasti:
  • informačních technologií (obsluha počítače, tvorba www. stránek, programátorství, grafika, správa sítě)
  • ekonomiky (účetnictví)
  • dopravy (řízení motorových vozidel)
  • služeb provozních a osobních (kadeřnictví, kosmetika)
  • masérských služeb
  • sociální péče
  • zdravotnictví
  • skladového hospodářství
  • řízení motorového vozíku
  • strojírenství
  • prodavačských prací
  • gastronomie a pohostinství (barmanství, kuchařství, číšnictví)
  • základů podnikání
  • elektrotechniky
  • administrativy
  • stavebnictví (malířství, truhlářství, zednictví)
  • textilu a vazby květin
 • kurzy poskytují úřady práce, vzdělávací a poradenské instituce, organizace sociálních partnerů a nestátní neziskové organizace
 • kromě rekvalifikačních kurzů je možné využít i poradenské služby a programy, bilanční a pracovní diagnostiku, nabídku motivačních aktivit, zajištění odborné praxe či zprostředkování zaměstnání
 • kurzů se mohou účastnit uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání
 • při zprostředkování zaměstnání je věnována zvýšená péče osobám, které jsou například kvůli zdravotnímu stavu, věku nebo péči o dítě ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnané

Osoby ohrožené na trhu práce

(Oblast podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce)

 • Projekty jsou zaměřeny na osoby ohrožené na trhu práce, a to zejména:
  • osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací
  • osoby starší 50 let
  • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby pečující o osobu blízkou nebo o závislého člena rodiny
  • imigranti a azylanti
  • veteráni válečných konfliktů
  • osoby připravující se na opuštění nápravného zařízení a po ukončení výkonu trestu odnětí svobody
  • osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin
  • osoby závislé na návykových látkách
 • Projekty podporují pracovní začleňování a zlepšování přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání prostřednictvím:
  • poskytování profesních, poradenských a asistenčních služeb
  • motivačních a aktivizačních kurzů
  • rekvalifikačních kurzů a vzdělávání v měkkých dovednostech
  • tréninkového zaměstnávání a zajištění odborné praxe

Bližší informace o realizovaných projektech naleznete na internetových stránkách ESF - www.esfcr.cz, a to konkrétně na aktuálně realizované projekty v této oblasti. Můžete v něm nalézt takový, který bude vyhovovat vašim potřebám a budete se jej moci zúčastnit, případně najdete kontakty, které vám mohou ve vaší situaci pomoci.

Autor: Odbor 81
Poslední aktualizace: 19.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:14.