Občan

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Občan:

Minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Týká se všech pracovněprávních vztahů - pracovních poměrů a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou dohoda o provedení práce dohoda o pracovní činnosti.

Jaká je výše základní sazby hrubé minimální mzdy?

Při 40hodinové týdenní pracovní době činí hrubá minimální mzda za měsíc 8 000 Kč.

Nižší sazby minimální mzdy

Sazba minimální mzdyHrubá minimální mzda v Kč/měsícHrubá minimální mzda v Kč/1 hod.Zaměstnanec
90 %7 20043,30Ve věku 18-21let v prvním pracovním poměru po dobu 6 měsíců
80 %6 40038,50Mladistvý
75 %6 00036,10S invalidním důchodem pro invaliditu I. nebo II. stupně
50 %4 00024,10S invalidním důchodem pro invaliditu III. stupně nebo mladistvý invalidní ve III. stupni

Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby a procentních sazeb

Týdenní pracovní doba v hodináchMinimální mzda v Kč/hod.
100%90%80%75%50%
4048,1043,3038,5036,1024,10
38,7549,7044,7039,8037,3024,90
37,551,3046,2041,0038,5025,70

Kdy má zaměstnanec nárok na doplatek do výše minimální mzdy?

  • pokud mzda, plat či odměna z dohody v kalendářním měsíci nedosáhne výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek do stanovené výše minimální mzdy, doplatek k platu musí být poskytnut ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a úrovní minimální mzdy
  • výše doplatku k odměně z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je vypočtena ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou
  • do dosažené mzdy nebo platu rozhodného pro vznik nároku na doplatek do minimální mzdy se zahrnují např.– prémie, odměny a naturální mzda X naopak se nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli

Kdo dohlíží na kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů nejen v oblasti odměňování?

  • kontrolní činnost provádí Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jemu podřízené oblastní inspektoráty práce
  • v případě Vašich dotazů z oblasti pracovněprávních předpisů se můžete obrátit na oblastní inspektoráty práce ve Vašem regionu či potřebné informace a kontakty můžete najít na internetových stránkách SÚIP na http://www.suip.cz/

Chytrá kalkulačka

výpočet čisté mzdy si můžete vypočítat na těchto internetových stránkách (pozn. za správnost a obsah neručí MPSV) - http://www.mesec.cz/

Bližší informace o minimální mzdě naleznete na internetových stránkách ministerstva na http://www.mpsv.cz/cs/4973

Autor: Odbor 65
Poslední aktualizace: 5.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:17.