Rodina

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Rodina » Státní sociální podpora - SSP:

Obsah položky Rodičovský příspěvek - RoP:

Rodičovský příspěvek - RoP

Změny v roce 2011

 • výše jednotlivých výměr RoP a celková doba čerpání (do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte) zůstávají beze změny
 • změna je pouze v rozhodovacím momentu pro 3letou variantu čerpání, kdy dochází k posunu termínu volby varianty čerpání z 21. měsíce na 9. měsíc věku nejmladšího dítěte
 • u 4leté varianty čerpání se částka 7 600 Kč bude poskytovat jen do 9. měsíce věku dítěte a od 10. měsíce bude RoP poskytován v nižší výměře 3 800 Kč až do 4 let věku dítěte
 • rodiče, kteří k 1. lednu 2011 mají dítě starší 10 měsíců a mladší 23 měsíců, pokud volbu 3leté varianty čerpání RoP dosud neprovedli, mohou ji provést do konce února 2011
 • pokud bude rodič splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, může si do konce 9. měsíce věku nejmladšího dítěte zvolit čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte a tedy i rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč měsíčně

Délka čerpání, výše výměry a moment volby variant RoP

Délka čerpání
(do věku dítěte)
VýměraČástka v Kč
(měsíčně)
0 až 22 týdnů
(nárok na PPM)
Rozhodovací moment pro volbu varianty
do 2 letzvýšená11 400PPM ve výši nejméně 380 Kč/dendo konce II. kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů
do 3 letzákladní7 600PPMdo konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 9 měsíců
do 4 letzákladní od narození nebo po PPM do 9. měsíce věku dítěte7 600nárok na PPM může, ale nemusí vzniknoutvolba varianty se neprovádí
snížená od 10. měsíce věku dítěte3 800

Co se nemění:

Jaké jsou podmínky nároku na pobírání RoP?

Nárok na RoP má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině.

Nárok na pobírání RoP ve vztahu k pobytu dítěte v zařízení dle věku a zdravotního stavu dítěte nebo rodiče

Věk dítěteTyp zařízeníPočet hodin/denPočet dní/měsíc
do 3 letjesle/mateřská škola/obdobné zařízení-nejvýše 5 dní
nad 3 rokymateřská škola/podobné zařízenínejvýše 4 hodinynebo nejvýše 5 dní
dítě zdravotně postižené předškolního věkujesle/mateřská škola/ léčebně rehabilitační zařízení/podobné zařízenínejvýše 4 hodiny-
dítě předškolního věku se zdravotně postiženými rodičijesle/mateřská škola/podobné zařízenínejvýše 4 hodiny-
dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené předškolního věkujesle/mateřská škola/podobné zařízenínejvýše 6 hodin-
dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené školního věku plní povinnou školní docházku-

Kde a jak žádat o RoP?

Kdy zaniká nárok na výplatu dávek?

Uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží.

RoP u dětí zdravotně postižených

Od 1. 1. 2011 nedochází k žádným změnám.

Kdo má nárok?

Rodič, který celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě.

Jaká je volba čerpání RoP?

 1. Základní výměra (7 600 Kč)
  • ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně nebo těžce zdravotně postižené – do 7 let věku dítěte
  • v základní výměře ode dne zániku nároku na RoP poskytnutý ve zvýšené výměře (11 400 Kč), nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené – do 7 let věku dítěte
  • pokud dítěti do 7 let věku náleží příspěvek na péče je podle zákona o sociálních službách, tak pečujícímu rodiči náleží RoP ve výši poloviny RoP v základní výměře (tj. 3 800 Kč), nejméně však ve výši rozdílu mezi RoP v základní výměře a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší než polovina RoP
 2. Nižší výměra (3 000 Kč)
  • pokud dítěti nenáleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené – od 7 do 15 let věku dítěte
  • pokud dítěti do 7 let věku náleží příspěvek na péči, tak pečujícímu rodiči náleží RoP ve výši poloviny RoP v základní výměře (tj. 3 800 Kč), nejméně však ve výši rozdílu mezi RoP v základní výměre a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší než polovina RoP
  • pokud splní rodina nárok na RoP na zdravotně postižené dítě a zároveň na jiné nejmladší dítě v rodině , vyplácí se vždy ten RoP, který je finančně výhodnější
  • pokud by rodina neměla nárok na RoP na nejmladší dítě nebo by RoP pobírala ve snížené výměře 3 800 Kč, má nárok na RoP v základní výměře 7 600Kč na zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě do 7 let věku, i když se nejedná o nejmladšího člena rodiny

Bližší informace naleznete na internetových stránkách ministerstva - http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 7.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:06.