Rodina

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Rodina » Státní sociální podpora - SSP » Rodičovský příspěvek - RoP:

Vybrané životní situace

Mám devítiměsíčního syna a tříletou variantu RoP. V jaké výši budu pobírat příspěvek?

Pro vás se nic nezmění. I nadále budete dostávat 7 600 korun měsíčně až do synových tří let.

Mám dvouletého syna a mateřskou dovolenou na tři roky. Chtěla bych zůstat se synem doma i čtvrtý rok. Bude možná změna?

Vzhledem k tomu, že žádná zásadní změna konstrukce rodičovského příspěvku nenastane, platí nadále podmínka, že zvolenou variantu čerpání nemůžete změnit. I nadále budete moci zůstat s dítětem doma déle, nebudete však už dostávat rodičovský příspěvek. Po ukončení výplaty rodičovského příspěvku musíte ohlásit své zdravotní pojišťovně, že rodičovský příspěvek již nepobíráte, ale i nadále osobně pečujete o své dítě mladší 7 let. Zdravotní pojištění za vás bude hradit stát.

Mám rodičovskou na čtyři roky, mohu si po novém roce zažádat o tříletou?

Pokud jste pobírala peněžitou pomoc v mateřství a Vaše dítě k 1. lednu 2011 bude starší 10 a mladší 23 měsíců svého věku pak ano. Jinak to nebude možné.

Jsem na rodičovské dovolené se synem , který je narozen 16.5.2008. RoP mám na 4 roky, šla jsem na ní z úřadu práce. Budu mít možnost si RD zkrátit na 3 roky? A jaký bude příspěvek?

Nebudete, a bude Vám i nadále náležet rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč měsíčně.

Máme ročního chlapečka a do roka chceme druhé dítě, budu pak pobírat rodičovský příspěvek na obě děti?

Ne, rodičovský příspěvek budete dostávat jen jeden, a to vždy na nejmladší dítě.

Kolik celkem dostanu rodičovský příspěvek, když se rozhodnu pro dvouletou variantu?

Celkem dostanete 216 600 Kč.

Jsem na rodičovské dovolené. První syn se mi narodil 11/2008. V září 2009 mi v práci skončila pracovní smlouva, která byla na dobu určitou. V dubnu 2011 se mi narodí další děcko, ještě před ukončením první rod. dovolené. Budu muset jít na 4 letou variantu? Bez možnosti výběru?

Pokud budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak podle její výše budete moci volit dvouletou, tříletou nebo čtyřletou dobu čerpání. Pokud na peněžitou pomoc v mateřství nárok mít nebudete, pak volit nemůžete a bude Vám rodičovský příspěvek náležet od narození dítěte ve výši 7 600 Kč do 9 měsíce věku dítěte a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Nastupuji na mateřskou dovolenou teď od listopadu. Pořád se nemohu rozhodnout, jestli na 2 nebo 3 roky. Budu tedy moc, po změně, moci zvolit 3letou a příští rok ji změnit na 2letou? Jak by to pak bylo s penězi – doplatí mi stát rozdíl?

Ne, to bohužel nepůjde. Zůstává v platnosti současná úprava, že jednou zvolená délka čerpání rodičovského příspěvku je neměnná.

Jsem doma na 3 leté rodičovské, která mi bude končit v únoru. Další miminko by se mělo narodit v červenci, o práci jsem přišla, nebudu se tedy vracet. Budu tedy na další mateřskou nastupovat asi z úřadu práce, tak by mě zajímalo, zda si pak mohu vybrat tříletou opět, nebo dostanu automaticky čtyřletou, jaký budu dostávat příspěvek a zda od narození?

Pokud budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pak podle její výše budete moci volit dvouletou, tříletou nebo čtyřletou dobu čerpání. Pokud na peněžitou pomoc v mateřství nárok mít nebudete, pak volit nemůžete a bude Vám rodičovský příspěvek náležet od narození dítěte ve výši 7 600 Kč do 9 měsíce věku dítěte a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Jsem OSVČ, po dvouleté dovolené mám znovu miminko, a tím, že jsem si ale neplatila nemocenské pojištění, nevznikl mi nárok na PPM a byla mi nařízena 4letá varianta. Já bych ale raději volila kratší, bude možné s tím do budoucna něco udělat?

Nebude, protože podmínky nároku na rodičovský příspěvek se nemění.

V dubnu 2011 mi končí tříletá rodičovská, dceru ale zatím nevzali do školky. Mohla bych zůstat ještě čtvrtý rok doma s tím, že by mi stát platil jen zdravotní pojištění?

Ano, současná úprava se nijak nemění. Je nezbytné, abyste po skončení výplaty RoP své zdravotní pojišťovně sdělila změnu svého postavení.

Synovi budou příští rok v červenci tři roky. Bohužel má ale zdravotní potíže (nevím, ale zda by mi byla schválena možnost péče o nemocné dítě), budu se moci i takto na poslední chvíli rozhodnout zůstat se synem ještě rok doma?

Se synem můžete zůstat doma i po dosažení 3 let jeho věku, a i když jste čerpala rodičovský příspěvek ve tříleté variantě. Je však třeba ohlásit změnu své zdravotní pojišťovně, aby stát byl za Vás i nadále plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Dále je možné doporučit konzultaci s Vaším pediatrem nebo odborným lékařem, zda by Vaše dítě nesplňovalo podmínky prodlouženého poskytování rodičovského příspěvku u zdravotně postižených dětí.

Mám zvolenou dvouletou rodičovskou dovolenou, synovi budou 28.prosince 2 roky, dostanu v lednu ještě peníze? Je příspěvek vyplácen zpětně nebo dopředu?

Rodičovský příspěvek za prosinec 2010 Vám bude vyplacen v lednu 2011, protože se vyplácí po uplynutí kalendářního měsíce, za který náležel.

Za půl roku skládám státnice na VŠ, ale ještě před tím porodím. Během studia jsem nebyla trvale zaměstnána a nebyla jsem tedy plátcem žádné daně z příjmu. Jsem vdaná, muž je zaměstnán trvale, déle než rok, hned jak ukončil studium. Na jaký typ příspěvku mám nárok a jak o něj žádat?

V tomto případě bude záležet, kdo z rodičů bude o dítě celodenně pečovat. Pokud to budete Vy, pak Vám bude náležet rodičovský příspěvek ode dne porodu dítěte ve variantě čtyřletého čerpání. Žádost o rodičovský příspěvek musíte uplatnit u úřadu práce podle místa svého trvalého pobytu.

Bude možné aby si o rod. dovolenou mohl zažádat otec dítěte a zároveň si vybral variantu rod. dovolené, jako to bylo doposud?

Ano, podmínky nároku na rodičovský příspěvek se nemění.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 19.4. 2018 000 11:49.