Rodina

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Rodina » Státní sociální podpora - SSP:

Obsah položky Porodné:

Porodné

Změny v roce 2011

  • s účinností od 1. 1. 2011 dochází ke změnách v podmínkách poskytování porodného
  • změna se týká především nároku na vyplácení porodného pouze na první živě narozené dítě, který je nově závislý i na příjmu rodiny
  • nárok na poskytnutí porodného – pouze rodina s rozhodným příjmem do výše 2,4 násobku životního minima rodiny, tj. max. výše příjmu nesmí být vyšší než 16 992 Kč (2 dospělí+1živě narozené dítě)
  • porodné na 1. živě narozené dítě činí – 13 000 Kč, při vícečetném porodu - 19 500 Kč

Nárok na porodné

Stanovená hranice výše příjmu rodiny vzhledem k životnímu minimuSložení rodinyŽivotní minimum rodiny
(v Kč/měsíc)
Maximální hranice příjmu pro nárok na porodnéPorodné
(v Kč)
max. 2,4násobek životního minimaosamělá matka, která porodila první živě narozené dítě2 880+1 600 = 4 48010 75213 000
osamělá matka, která porodila první živě narozené děti - dvojčata2 880+2*1 600 = 6 08014 59219 500
rodina (matka + otec) s prvním živě narozeným dítětem2 880+2 600+1 600 = 7 08016 99213 000
rodina (matka + otec) s prvními živě narozenými dětmi - dvojčaty2 880+2 600+2*1 600 = 8 68020 83219 500
rodina (matka + otec) s prvními živě narozenými dětmi - trojčaty2 880+3*1 600 = 10 28024 67219 500

Pozn.: Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě/děti. V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého porodné náleží 10 752 Kč, tj. 2,4*(2 880+1600). U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 16 992 Kč, tj. 2,4*(2880+2600+1600).

Kde a jak žádat o porodné?

Kdy zaniká nárok na výplatu dávek?

U dávek jednorázových (např. porodné) zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách ministerstva - http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 21.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:07.