Rodina

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Rodina » Státní sociální podpora - SSP:

Příspěvek na bydlení

Změny v roce 2011

  • od ledna 2011 se mění i jedna z podmínek nároku na příspěvek na bydlení, a to částky stanovené zákonem pro určení nároku a výpočet výše dávky
  • nařízení vlády týkající se příspěvku na bydlení aktualizuje výši nákladů na bydlení rozhodnou pro stanovení příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory (viz tabulky)
  • stanoví výše nákladů srovnatelných nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních s nákladů na bydlení pro rok 2011

Měsíční výše nákladů srovnatelných s nájemným (v korunách)

Počet osob v rodiněod 1. ledna do 31. prosince 2010od 1. ledna do 31. prosince 2011
jedna1 2901 568
dvě1 7652 145
tři2 3092 805
čtyři a více2 7843 383

Měsíční výše částek, které se započítávají za pevná paliva (v korunách)

Počet osob v rodiněod 1. ledna do 31. prosince 2010od 1. ledna do 31. prosince 2011
jedna628637
dvě859872
tři1 1241 140
čtyři a více1 3881 409

Výše částek normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna do 31. prosince 2011 pro:

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákonaMěsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna6 3635 1174 8634 4064 293
dvě9 1837 4787 1306 5056 350
tři12 55710 3289 8729 0568 852
čtyři a více15 74413 05512 50611 52111 276

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 6 zákonaMěsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna3 7233 7233 7233 7233 723
dvě5 5845 5845 5845 5845 584
tři7 8187 8187 8187 8187 818
čtyři a více9 9509 9509 9509 9509 950

Pro koho?

Dávka je určena pro rodiny a jednotlivce s nízkým příjmy, kterým přispívá na úhradu nákladů na bydlení.

Kdo má nárok?

Nárok na příspěvek má vlastník či nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu.

Kdy vzniká nárok?

Pokud 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň pokud je těchto 30% (35%) příjmu nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem (viz. tabulky).

Kde žádat a jak žádat o příspěvek na bydlení?

Žádosti vyřizují úřady práce podle místa trvalého pobytu, adresu kontaktního místa SSP naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local

Žádost o RnB a ostatní dávyk SSP se podávají na příslušných tiskopisech MPSV, které naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/

Kdy zaniká nárok na výplatu dávek?

Uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží.

Chytrá kalkulačka

http://portal.mpsv.cz/soc/poradce - výpočet příspěvku na bydlení a dalších dávek SSP v konkrétní životní situaci

Podrobnější informace o příspěvku na bydlení a současné výši částek normativních nákladů na bydlení lze nalézt na portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 5.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:09.