Rodina

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Rodina:

Projekty Evropského sociálního fondu - ESF

 • ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) usiluje o rovné příležitosti na trhu práce ve smyslu zlepšení přístupu ke vzdělání a k zaměstnání
 • Jednotlivé projekty jsou zaměřeny na nejrůznější vzdělávací a rekvalifikační kurzy a na poskytování profesního a sociálně-právního poradenství
 • OP LZZ se dělí na několik oblastí podpory, ve kterých se realizují projekty zaměřené na určité aktivity a osoby

Jedná se například o projekty zaměřené na:

Podporu žen a rodin s dětmi

 • oblast podpory 3.4 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života
 • projekty jsou zaměřeny na dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy se základním vzděláním nebo s nízkou úrovní kvalifikace, ženy v předdůchodovém věku, ženy začínající podnikání, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o závislé členy rodiny, rodiče vracející se po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce
 • projekty podporují prosazování rovných příležitostí žen a mužů a vytváření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím:
  • komplexních programů na podporu zaměstnanosti s využitím inovativních metod, zapojením doprovodných opatření a poradenských služeb
  • poradenství v oblasti kariéry, pracovně-právních vztahů a slaďování pracovního a rodinného života
  • podpora při zahájení podnikání
  • rozšiřování územně a finančně dostupných služeb péče o děti

Bližší informace o realizovaných projektech naleznete na internetové stránce ESF - www.esfcr.cz, a to konkrétně na aktuálně realizované projekty v této oblasti. Můžete v něm nalézt takový, který bude vyhovovat vašim potřebám a budete se jej moci zúčastnit, případně najdete kontakty, které vám mohou ve vaší situaci pomoci.

Autor: Odbor 81
Poslední aktualizace: 19.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:13.