OZP

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » OZP:

Sociální služby

Co zajišťují sociální služby?

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Jaké jsou formy sociálních služeb?

 • Sociální poradenství
 • Sociálně zdravotní služby
 • Sociální rehabilitace
 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba
 • Služby rané péče
 • Podporované bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb a stacionáře denní, týdenní
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, azylové domy, domovy na půl cesty, chráněné bydlení, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, terénní programy a další (více na http://www.mpsv.cz/cs/9#sspd)

Kdo sociální služby poskytuje?

 • obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby
 • nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče
 • bližší informace o poskytovatelích sociálních služeb najdete na - http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt
Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:12.