OZP

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » OZP:

Dávky sociální péče pro OZP

V roce 2011ve srovnání s rokem 2010 nedochází k žádným změnám v oblasti dávek sociální péče pro OZP.

Komu jsou dávky poskytovány?

  • osobám s trvalým pobytem na území ČR,
  • osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. migrujícím pracovníkům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům),
  • občanům členského státu EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než tři měsíce

O jaké dávky se jedná?

Kromě uvedených dávek se jedná také o:

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 22.6. 2018 000 05:06.