OZP

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » OZP:

Podpora zaměstnávání OZP

Jaká je motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP?

 • zaměstnavatel může od úřadu práce získat příspěvek na
  • vytvoření chráněného pracovního místa
  • chráněné pracovní dílny
  • případně na částečnou úhradu provozních nákladů
  • nárokový příspěvek na podporu zaměstnávání OZP
  • sleva na dani (není v kompetenci úřadu práce)
 • maximální výše příspěvků na vytvoření chráněných pracovních míst (či dílen) je stanovena zákonem o zaměstnanosti a její konkrétní výše v jednotlivých případech závisí na situaci na trhu práce v daném regionu

Jaký je důvod pro motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání OZP?

 • důvodem finanční motivace zaměstnávat OZP je zvýšení možností uplatnění těchto osob na trhu práce
 • příspěvky na vytváření chráněných pracovních míst (či dílen) jsou poskytovány na konkrétní náklady, které zaměstnavatel neměl, pokud by tuto osobu nezaměstnal (např. pořízení speciálního vybavení a úpravy pracoviště pro OZP atd.)
 • pro udržení takto vytvořených míst je možné poskytnout zaměstnavateli příspěvek také na provozní náklady, přičemž podpora je poskytnuta na základě posouzení konkrétních žádostí dle situace na trhu práce

Kdy a v jaké výši je zaměstnavateli poskytován nárokový příspěvek na podporu zaměstnávání OZP?

 • pokud zaměstnavatelé zaměstnávají více než 50% OZP, poté mají nárok na poskytnutí příspěvku
 • příspěvek je poskytován ve výši mzdových nákladů zaměstnavatele skutečně vynaložených na zaměstnance – OZP
 • součástí příspěvku je i úhrada pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které ze mzdy zaměstnance hradí zaměstnavatel
 • maximální výše příspěvku činí 8 000 Kč měsíčně za každého zaměstnance – OZP, a to bez ohledu na to, zda se jedná o osobu v 1., 2. nebo ve 3. stupni invalidity či osobu zdravotně znevýhodněnou

Jaká je výše slevy na dani?

 • Za každého zaměstnance - osobu s těžším zdravotním postižením činí sleva na dani ve výši 60 000 Kč za rok
 • Za každého zaměstnance - OZP činí sleva na dani ve výši 18 000 Kč za rok

Povinnost zaměstnavatele zaměstnávat OZP

 • zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat OZP
 • povinný podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele musí činit min. 4%
 • pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl potřebným počtem zaměstnanců – OZP, může využít možnosti odběru výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů převážně zaměstnávající OZP nebo zaplatit za příslušný počet OZP odvod do státního rozpočtu
 • způsoby plnění může zaměstnavatel vzájemně kombinovat
Autor: Odbor 41
Poslední aktualizace: 20.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:10.