OZP

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » OZP:

Projekty Evropského sociálního fondu - ESF

 • ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) usiluje o rovné příležitosti na trhu práce ve smyslu zlepšení přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání
 • Jednotlivé projekty jsou zaměřeny na nejrůznější vzdělávací a rekvalifikační kurzy a na poskytování profesního a sociálně-právního poradenství
 • OP LZZ se dělí na několik oblastí podpory, ve kterých se realizují projekty zaměřené na určité aktivity a osoby

Jedná se například o projekty zaměřené na:

Osoby ohrožené na trhu práce

(Oblast podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce)

 • projekty jsou zaměřeny na osoby ohrožené na trhu práce včetně osob se zdravotním postižením
 • projekty podporují jejich pracovní začleňování a zlepšování přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání prostřednictvím:
  • Poskytování profesních, poradenských a asistenčních služeb
  • Motivačních a aktivizačních kurzů
  • Rekvalifikačních kurzů a vzdělávání v měkkých dovednostech
  • Tréninkového zaměstnávání a zajištění odborné praxe

Bližší informace o realizovaných projektech naleznete na internetových stránkách ESF - www.esfcr.cz, a to konkrétně na aktuálně realizované projekty. Můžete v něm nalézt takový, který bude vyhovovat vašim potřebám a budete se jej moci zúčastnit, případně najdete důležité kontakty, které vám mohou ve vaší situaci pomoci.

Autor: Odbor 81
Poslední aktualizace: 19.1.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:16.