Důchodce

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Důchodce:

Důchodové pojištění - DP

Změny v roce 2011

  • od ledna 2011 dochází k valorizaci důchodů; základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč ze 2 170 Kč na 2 230 Kč
  • procentní výměra starobního, invalidního vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3, 9 %
  • všeobecný vyměřovací základ pro důchody přiznávané v roce 2011 byl stanoven ve výši 24 091 Kč
  • zvýšení tzv. redukčních hranic pro důchody přiznávané v roce 2011
    • I. hranice z 10 500 Kč na 11 000 Kč
    • II. hranice z 27 000 Kč na 28 200 Kč

Příplatky k důchodům

Zvýšení se týká také příplatků k důchodům účastníků národního odboje vedeného za osvobození a vznik Československa lidí perzekuovaným po roce 1948 a některým pozůstalým po nich a činí 3,9 %.

Jak se vypočítá nová výše starobního důchodu po jeho zvýšení?

Dosavadní výše důchodu X (před zvýšením) - 2 170 Kč (současná výše základní výměry důchodu – stejná pro všechny) = XY a XY se navýší o 3,9% (procentní výměra důchodu) = XYY + 2 230 Kč (nová výše základní výměry důchodu) = zvýšený důchod.

X - 2170 = XY + 3,9% = XYY + 2 230 = zvýšený důchod

Příklady důchodů po jejich zvýšení

Výše důchodu v Kč
Před zvýšenímPo zvýšení
6 0006 210
7 0007 249
8 0008 288
9 0009 327
10 00010 366
11 00011 405
12 00012 444
13 00013 483
14 00014 522
15 00015 561
20 00020 756
30 00031 146

Co se nemění

Dávky důchodového pojištění jsou:

Autor: Odbor 71
Poslední aktualizace: 21.12.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:11.