Důchodce

Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Důchodce » Důchodová reforma:

Jak bude postaráno o bezpečnost mých úspor?

Kdo bude prostředky spravovat?

Prostředky na individuálních penzijních účtech budou spravovat penzijní společnosti. Buď stávající penzijní fondy, které se přemění na penzijní společnosti a majetek účastníků se oddělí od majetku akcionářů. Musí pro druhý fondový pilíř požádat o rozšíření licence a budou muset splnit náročnější požadavky na kapitál a systém řízení investic. Nebo i každý nový zájemce o správu individuálních penzijních úspor bude moci založit novou penzijní společnost, pokud splní zákonné požadavky, které bude definovat novou legislativou ministerstvo financí. Penzijní společnosti povinně nabídnou čtyři investiční profily včetně fondu investujícího výhradně do českých státních dluhopisů pro občany preferující jistotu státní garance.

Z jakých investičních profilů si budu moct vybrat?

Pro penzijní společnosti budou povinné tyto investiční profily: dynamický, vyvážený, konzervativní a profil státních dluhopisů ČR. Dá se říci, že pro kratší dobu účastí ve druhém spořícím pilíři je vhodná konzervativnější strategie a pro mladší účastníky dynamická nebo vyvážená.

Trh finančních zprostředkovatelů bude přísně regulován, tak aby se minimalizovaly obchodní náklady penzijních společností a aby se zprůhlednil vztah poradce a jeho klienta.

Jak budou ochráněny moje úspory?

Prostředky ve fondech druhého pilíře budou přísně odděleny od majetku správce. Správce s majetkem klientů nemůže sám disponovat. Veškeré operace s penězi účastníků bude provádět na pokyn správce depozitář (banka, která má veškeré prostředky v úschově). Depozitář každou transakci prověří, zda je v souladu se zákonem a za účinnou kontrolu odpovídá svým majetkem. Bude tedy uplatněn velmi bezpečný princip jako u dnešních investičních společností a fondů.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 4.3.2011

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Sociální poradce (http://socialniporadce.mpsv.cz) dne 26.5. 2018 000 02:08.